> SET > JKN

09 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 09:33 น.

JKN กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 ชุด วันที่ 22 ก.พ. 67

#JKN #ทันหุ้น-บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 14.00 น. สำหรับหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 


1. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (JKN239A)


2. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (JKN243A)


3. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (JKN246A)


4. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (JKN24OA)


5. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (JKN24NA)


6. หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดหุ้นกู้(JKN252A)


7. หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดหุ้นกู้(JKN255A)


บริษัทได้แจ้งต่อธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อดําเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567เรียบร้อยแล้ว


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X