> Digital Coin >

12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 12:18 น.

Merkle Capital เปิดตัวกลยุทธ์ Trigger M-T2ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป้าหมายผลตอบแทน 20% ใน 6 เดือน

#คริปโต #ทันหุ้น - Merkle Capital เตรียมเปิดกลยุทธ์ Trigger 2 (“M-T2”) เป้าหมายผลตอบแทน 20% หลัง Trigger 1 (“M-T1”) ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน เปิดให้ลงทุน 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถลดทุนและ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงยังกลยุทธ์อื่นได้ (“Lock-up Period”) โดยครบกำหนดในวันที่ 14 สิงหาคม 2567


กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger 2 (“M-T2”) วางแผนการลงทุนอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาด (Market Cap.) มีเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ เมื่อมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% จากมูลค่าการลงทุนตั้งต้น จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนต่อในกลยุทธ์ Stablecoin Hold ("M-STA") ให้โดยอัตโนมัติ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่เลิกกลยุทธ์ (T+1) โดยผู้ลงทุนสามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการลงทุนจาก M-STA ไปยังกลยุทธ์อื่นได้


กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในการช่วยวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี เปิดให้ลงทุนระหว่างวันที่ 5 -14กุมภาพันธ์ 2567โดยการลงทุนจะใช้ข้อมูลของมูลค่าตลาด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับอ้างอิงในช่วงเริ่มต้น บริหารกลยุทธ์ และใช้ข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนล่าสุดในการบริหารและปรับพอร์ตกลยุทธ์ของ เดือนถัดไป


โดยในช่วง 6 เดือนแรก ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์ อื่นได้ (“Lock-up Period”) เว้นแต่การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ก่อนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2567


กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมถึงยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง


โดยการลงทุนใน Trigger 2 (M-T2) มีเงื่อนไขและสาระสำคัญดังนี้

1. ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

2. ผู้ลงทุนไม่สามารถลดทุนและ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (Lock-up Period)

3. สำหรับกรณีที่เป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์แล้ว บริษัทปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุน ต่อในกลยุทธ์ M-STA ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการเกี่ยวกับกลยุทธ์ M-STA ได้ที่ https://merkle.capital/funds/stablecoin-hold-(m_sta)


4. หากกลยุทธ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลยุทธ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน บริษัทจะให้บริการรับจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในกลยุทธ์ต่อไป หรือ ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ทำคำสั่งลดทุนและ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป โดยบริษัทยังคงดำเนินการบริหารกลยุทธ์ต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะเป็น ไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ M-T2หรือจนกว่าผู้ลงทุนจะทำคำสั่งลดทุนหรือปรับเปลี่ยนออกไปในลงทุนกลยุทธ์อื่น


5. ค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาการลงทุน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1.5% และ ค่าธรรมเนียม การบริหารจัดการกลยุทธ์ (% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน) (M-T2) 2.00%


###############


คำเตือน

● การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2มิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ ดิจิทัล ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนตั้งต้น หรืออาจสูญเสียเงินทุน ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการจัดการเงินทุนในกลยุทธ์นี้เหมาะสมกับวัตถุประ สงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

● การกำหนดเป้าหมายเลิกกลยุทธ์เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด

● ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีวันหยุดทําการ แต่เนื่องจากบริษัทมีวันหยุดทําการของบริษัท ผู้ลงทุนอาจจะไม่สามารถทํารายการแต่ละคําสั่งในกลยุทธ์ได้ในวันหยุด ทั้งนี้ หากเป็นช่วงที่ตลาด มีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

● การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่การลงทุนในกองทุนรวม จึงมี ความเสี่ยงจากการจัดการเงินทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน หรืออาจสูญเสีย เงินทุนทั้งหมด

กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) เปิดให้ลงทุนช่วงวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถศึกษาและอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://merkle.capital/
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X