> SET > MASTER

23 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 12:52 น.

MASTERกระหน่ำซื้อ4กิจการความงาม-จิตเวช

#MASTER #ทันหุ้น - MASTER แจ้งลงทุนพรึบ 1.ซื้อหุ้น เอสธิลิส โค้ด ผลิตซิลิโคน 2.เข้ารุกธุรกิจจิตเวช Me Center Clinic 3.ซื้อ Aurora Clinic ร่วมผนึกนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ คลินิคความงามเกาะสมุย-สุราษฎร์ 4.ซื้อหุ้น กรวินโฮลดิ้ง กวาด คลีนิคความงาม"Korawin Clinic" 33 สาขา "Ronnapee Clinic"  13 สาขา  โรงพยาบาลศัลยกรรม เคโอเอม คอร์ป รวมมูลค่า 151.62 ล้านบาท


นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER แจ้งเข้าลงทุนซื้อหุ้นบริษัท เอสธิลิส โค้ด จำกัด จำนวน 2,000 หุ้นสัดส่วน 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จาก น.ส.โกสินทร์ มหาคีตะ และ น.ส.ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนาร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้เอสธิลิส โค้ด เป็นบริษัทประกอบกิจการโรงงานผลิตซิลิโคนเพื่อใช้สำหรับทางการแพทย์ 


@ขยายไลน์คลีนิคจิตเวช


นอกจากนี้ยังเข้าลงทุนใน บริษัท มี เซนเตอร์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,385 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000,000 บาท โดย มี เซนเตอร์ เป็นบริษัทประกอบกิจการคลินิกดูแลสุขภาพจิต ภายใต้ชื่อ "Me Center Clinic" ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีความชำนาญด้านดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้รายชื่อกรรมการบริษัทภายหลังจากการเข้าลงทุน จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน การเข้าลงทุนใน มี เซ็นเตอร์ จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Digenco) โดยคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2567 


@ผนึกนพ.อภิรักษ์ Aurora Clinic


คณะกรรมการยังมีมติเข้าลงทุนในกิจการคลินิกเสริมความงาม โดยมีรายละเอียดดังนี้  1.เข้าลงทุนในกิจการคลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ "Aurora Clinic" ซึ่งเปิดให้บริการ 2 สาขาที่เกาะสมุย และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Aurora Clinic มีความชำนาญด้านเสริมหน้าอก ผ่าตัดตาสองชั้น เสริมคาง ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ จำนวน 6,667 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดตั้งใหม่ รวมเป็นเงินจำนวน 18,580,262.30 บาท 


ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้งใหม่จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Aurora Cinic เพื่อให้บริษัทจัดตั้งใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง กรรมการบริษัทจัดตั้งใหม่ จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน


@กวาดพรึบคลีนิคความงาม


ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท กรวินโฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 17,838 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ กรวินโฮลดิ้ง (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) รวมเป็นเงินจำนวน 77,837,837.84 บาท โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 8,919 หุ้น จาก RRU Corp Investment Holding Limited สัดส่วน 7.5%


ทั้งนี้ กรวินโฮลดิ้ง เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อถือหุ้น (1 บริษัท เค เมดิคอล ไทยแลนด์ จำกัด สัดส่วน 100% ซึ่งประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 33 สาขาทั่วประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "Korawin Clinic" ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม เสริมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น (2) บริษัท รณภีร์ กรุ๊ป จำกัด สัดส่วน 100% ซึ่งประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 13 สาขาทั่วประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "Ronnapee Clinic" ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม เสริมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น และ (3) บริษัท เคโอเอม คอร์ป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน บจก. กรวินโฮลดิ้ง จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (DueDiligence) 


จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X