> CSR คุณค่าเพื่อสังคม >

02 เมษายน 2024 เวลา 14:26 น.

BLA ร่วมกับ BKI และ มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช สนับสนุนสร้างอาคารรักษาผู้ป่วย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง “อาคารกรุงเทพประกันภัย” ด้วยจำนวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,320,000 บาท ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วย 4 ชั้น ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลด้านโรคหู ตา คอ จมูก ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัส 


ตลอดจนให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผางและพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  โดยมีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 


โดยมี นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางคมคาย ธูสรานนท์ กรรมการ นางสาวิตรี รมยะรูป  กรรมการ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X