> รู้ทันการลงทุน >

15 พฤษภาคม 2024 เวลา 06:20 น.

ออมหุ้นไทยไม่มีหวั่นแบบ VI ที่มือใหม่ทำตามได้

#ทันหุ้น-นักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐาน หรือ Value Investor (VI) มักจะเป็นคนที่มองภาพในระยะกลางถึงระยะยาว มีการวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทที่ลงทุนที่เกิดจากการดูด้านปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงต้องมีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผันผวนในระยะสั้น


นักลงทุนสาย VI คือ นักลงทุนที่สนใจเลือกลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) โดยหัวใจหลัก คือ การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Intrinsic Value) เพื่อตัดสินใจเข้าซื้อหรือขาย


· ตัดสินใจซื้อหุ้น เมื่อ ราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริง

· ตัดสินใจขายหุ้น เมื่อ ราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าที่แท้จริง


สมมติ การประเมินมูลค่าที่แท้จริงหุ้น BBL อยู่ที่ 200 บาทต่อหุ้น

มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) สามารถคำนวณได้จากการคิดคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตให้อยู่ในรูปแบบของมูลค่าในปัจจุบัน (DCF) ซึ่งอาจเป็นการคำนวณได้ยากสำหรับนักลงทุนที่มีข้อมูลของกิจการนั้น ๆ ไม่เพียงพอ แต่เราสามารถดูมูลค่าที่แท้จริงได้ง่ายๆ ผ่าน Bualuang Research โดย


· Login หน้าเว็บไซต์ www.bualuang.co.th > เลือกแถบ Pre-Trade > คลิก Bualuang Research

· Login Streaming > เลือกแถบ BLS > คลิก Research


วิธีการวิเคราะห์หุ้น สำหรับนักลงทุนสาย VI สามารถทำได้ ดังนี้


1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์ที่แสดงออกให้เห็นแบบนามธรรม ไม่อาจวัดค่าได้ แต่สามารถมองจากข้อมูลอื่น ๆ ได้ เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ความสามารถของผู้บริหาร การเติบโตของบริษัท รวมไปถึง
ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น


2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์ที่แสดงออกให้เห็นแบบรูปธรรม สามารถคำนวณเพื่อวัดค่าได้ เช่น
การวิเคราะห์งบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หรืองบกระแสเงินสด โดยนำมาวิเคราะห์เป็นอัตราส่วนทางการเงินร่วมกับการดูข้อมูลในอดีต นำไปสู่การคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตของบริษัท


สำหรับการวิเคราะห์หุ้นของนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐาน หรือนักลงทุนสาย VI สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กรณีที่ 1 การวิเคราะห์แบบ Top Down Analysis คือ การมองภาพกว้างที่สุดลงมาที่ภาพเล็ก โดยเริ่มพิจารณาจากเศรษฐกิจโดยรวมเป็นลำดับแรก และดูว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมใดบ้าง (Mega Trend) เพื่อเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในลำดับถัดไป ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนสถาบันอีกด้วย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเห็นภาพรวมเศรษฐกิจแล้วค่อยมองหุ้นที่เราสนใจ


กรณีที่ 2 การวิเคราะห์แบบ Bottom Up Analysis เป็นการมองภาพย้อนจากภาพเล็กขึ้นไปหาภาพใหญ่
โดยวิเคราะห์จากความสามารถในการทำกำไรจากภาพรวมของบริษัทไปจนถึงเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะมองในทิศทางตรงกันข้ามกับ Top Down Analysis แต่หลักการดูในแต่ละอุตสาหกรรมยังสามารถใช้วิธีเดียวกันได้ เหมาะสำหรับ
นักลงทุนที่เชื่อมั่นว่ากิจการของหุ้นตัวนี้มีความมั่นคงและมีโอกาสในการเติบโต


แล้วคนเล่นหุ้นชอบดูอะไรในงบการเงิน 1. พิจารณาจากรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ ต้องพิจารณาก่อนว่างบการเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสามารถดูได้จาก ส่วนความเห็นผู้สอบบัญชีที่ระบุว่างบนั้นมีความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน 2. ดูการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์ ของกิจการ ควรมีแนวโน้มเติบโตให้เห็นได้ โดยดูงบย้อนหลังประมาณ 5 ปี โดยไม่จำเป็นต้องโตทุกปีก็ได้
เพราะในบางปีอาจเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ใช่เพราะกิจการ


3. ดูอัตราส่วนทางการเงินที่บ่งชี้คุณภาพบริษัท คือ Net Profit Margin บอกความสามารถในการทำกำไรยิ่งสูงยิ่งดี  เช่น ค่า NPM = 2.70% คือ ยอดขาย 100 บาท ขายได้กำไรสุทธิ 2.70 บาท, ROE วัดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ เช่น ค่า ROE = 50% คือ ส่วนของเจ้าของ 100 บาท สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น 50 บาท และ D/E ratio บอกภาระหนี้สินของบริษัท ถ้ามีค่าสูง แสดงถึงบริษัทมีความเสี่ยงสูง เช่น D/E = 1.5 คือ บริษัทมีหนี้มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 1.5 เท่า อย่างไรก็ดีสำหรับเครื่องมือออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยหาหุ้นดี ถือนานได้ไม่หวั่น มีด้วยกัน 2 เครื่องมือ คือ 1. คัดหุ้นด้วย Stock Signals และ 2. คัดหุ้นบน Streaming ด้วย Screener รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X