> จัดเต็มข่าว PR >

15 พฤษภาคม 2024 เวลา 17:41 น.

สมาคมประกันชีวิตไทย สัมมนา Financial Reinsurance

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดสัมมนาวิชาการ “Financial Reinsurance (FIN RE)” โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Pei Xian Tan, Mr. Richard Whiteoak, Mr. Randy Changจาก Swiss Re Asia Pte. Ltd. เป็นวิทยากร 


เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในธุรกิจ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 ที่ได้เพิ่มเติมหลักการให้บริษัทประกันชีวิตสามารถทำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัด (Finite Reinsurance) ได้ 


โดยมีคุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X