> กองทุน >

30 มิถุนายน 2020

TMBAMเคลียร์ไม่จบ จี้เลิกแช่แข็งเงินแสนล.

ทันหุ้น-สู้โควิด: 4 กองทุนตระกูล “ธน” จบไม่ลง หลังผู้ถือหน่วยไม่ปลื้มที่ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ย่องหา ก.ล.ต. ขอเลื่อนชำระบัญชีโดยไม่ถามความเห็น ด้านตัวแทนผู้ถือหน่วยแจงต้องการสภาพคล่อง ขอรับความเสี่ยงขาดทุนดีกว่าเลื่อนชำระบัญชีแบบไม่รู้กำหนด หวั่นโควิดระบาดรอบ 2 อาจทำขาดทุนหนักกว่าเดิม


การปิด 4 กองทุนตระกูล “ธน” เซ่นวิกฤติโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1.48 แสนล้านบาท (ข้อมูล 27 มีนาคม 2563) ยังคงเป็นประเด็นที่จบไม่ลง หลังผู้ถือหน่วยส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต ว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หรือ ทีเอ็มบี อีสท์สปริง


(TMBAM Eastspring) ขอเลื่อนระยะเวลาชำระบัญชีทั้ง 4 กองทุนออกไปโดยไม่มีการถามความเห็นจากผู้ถือหน่วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ


ทั้งนี้ 4 กองทุน “ธน” ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน ตามกำหนดต้องชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันตั้งแต่วันเลิกกองทุน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แต่ทางกองทุน โดย ทีเอ็มบี อีสท์สปริง กลับไปยื่นหนังสือเลื่อนระยะเวลาชำระบัญชีกองทุนทั้ง 4 ออกไปโดยไม่ขออนุมัติจากผู้ถือหน่วย


@ขอเงินคืนหวั่นโควิดรอบ2


ประเด็นนี้ นายพลพบงศ์ ขันธอุบล ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยลงทุน กล่าวว่า เมื่อสอบถามไปยัง ทีเอ็มบี อีสท์สปริง กลับได้คำตอบว่า การขอยืดระยะเวลาชำระบัญชีออกไปไม่จำเป็นต้องบอกกับผู้ถือหน่วย ซึ่งในฐานะผู้ลงทุนมองว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลเสียต่อผู้ถือหน่วย เพราะบางส่วนต้องการเงินจากการชำระบัญชีไปใช้ในยามวิกฤติ เพื่อเสริมสภาพคล่อง บางส่วนต้องการเม็ดเงินไปต่อยอดการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ


“เราตามข่าวตลอด และพอทราบว่าตลาดตราสารหนี้เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ แต่กลับยืดระยะเวลาชำระบัญชีออกไปอีก เราเริ่มกังวลว่าหากมีการระบาดรอบ 2 ของโควิด จะทำให้ตลาดตราสารหนี้ดิ่งกลับไปเหมือนช่วงก่อนหน้านี้อีกหรือไม่ ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดผลขาดทุนหนักยิ่งขึ้น”


นายพลพงศ์ บอกว่า ในแง่ของนักลงทุนต้องการความชัดเจนในการคืนเงินจากการชำระบัญชีของทั้ง4 จะได้รู้ว่ามีผลขาดทุนเท่าไร เพื่อที่เราจะได้บริหารจัดการต่อไปได้ หรือเป็นไปได้ไหมว่าไม่ต้องยืดเวลาชำระบัญชีทั้ง 4 กองทุน เนื่องจากแต่ละกองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้อายุคงเหลือแตกต่างกัน ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องเลื่อนเวลาชำระบัญชี ควรคำนวณจากระยะเวลาครบอายุของตราสารหนี้ในแต่ละกองทุน มิใช่เลื่อนกำหนดทั้ง 4 กองทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยในแต่ละกองทุนตราสารหนี้ ได้รับเงินคืนโดยเร็วที่สุดและเหมาะสมตามระยะเวลาอายุคงเหลือของตราสารหนี้ในแต่ละกองทุน


@จี้เปิดข้อมูล


รวมถึง ต้องการให้ บลจ. ทหารไทย อีสท์สปริง  เปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือล่าสุดในพอร์ตของกอง ทุนตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ครบกำหนดชำระบัญชี (8 กรกฎาคม 2563) และเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือทุกๆ 1 เดือน นับตั้งแต่ครบกำหนดวันเลื่อนการชำระบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับทราบถึงการดำเนินงานของ บลจ.ทหารไทยในการบริหารกองทุนเพื่อนำเงินมาคืนผู้ถือหน่วยลงทุน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาชำระบัญชี

นอกจากนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน มองว่า การยืดเวลาชำระออกไปหลังจากครบ 90 วันแล้ว ทาง บลจ. ถือเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ควรจะมีดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม หรือมาตรการชดเชยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมจากทางทีเอ็มบี อีสท์สปริง


@ปมขอเลื่อนห่วงขาดทุน


แหล่งข่าวจากธุรกิจจัดการกองทุน ให้ข้อมูลว่าภายหลังเลิกกองทุนนั้น ตามกำหนดต้องชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน แต่ทั้งนี้ บลจ. สามารถขอทาง ก.ล.ต. ในการยืดระยะเวลาชำระบัญชีออกไปได้ ซึ่งก็เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยเอง เพราะทางกองทุนจะมองว่าหากต้องขายสินทรัพย์กองทุนออกไปในราคาที่ต่ำเกินไปจะทำให้ผู้ถือหน่วยเสียผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หาก ก.ล.ต.ไม่อนุมัติให้ยืดเวลาทางกองทุนก็ต้องขายสินทรัพย์และชำระบัญชีให้กับผู้ถือหน่วยตามกำหนดเดิม รวมถึงกรณีที่เรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ซึ่ง มองว่า กองทุนไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดชำระให้ได้ เนื่องจากกองทุนคือผู้ถือตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่ใช่ผู้ผิดนัดชำระแต่ประการใด

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X