> เคล็ดลับลงทุน >

23 ธันวาคม 2020

KEX ปฏิบัติการต่อยอดใหญ่ คาดเพิ่มความสามารถการคัดแยกพัสดุ เป็น 3 ล้านชิ้นต่อวันภายในปี 66

ทันหุ้น- เจาะลึก เบอร์ 1 จัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชน KEX ใหญ่กว่าเดิมหลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีแผนการขยายจุดให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพคัดแยกพัสดุ โดยคาดว่าจะเพิ่มจาก 1.9 ล้านชิ้นต่อวัน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2563) เป็นประมาณ 3.0 ล้านชิ้นต่อวัน ภายในปี 2566 ชี้จุดเด่นคุณภาพบริการ และการบริหารที่ฉับไวปรับเปลี่ยนทันสถานการณ์ เดินหน้าขยายจุดให้บริการเพิ่มอีก 30% - 50% ภายในปี 2566 รับอีคอมเมิร์ซเติบโตไม่หยุด

   

นับเป็นอีกก้าวใหญ่ของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนของไทย กับการเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเร่งการเติบโตท่ามกลางกระแสอีคอมเมิร์ซที่กำลังติดลมบน และเติบโตอย่างแรง หลังจากที่ผ่านมา KEX ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปี 2557-2562 KEX มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) 134.9%


ล่าสุด (สิ้นสุด 30 กันยายน 2563) KEX จัดส่งพัสดุทั้งสิ้นกว่า 1.2 ล้านชิ้นต่อวันทำการ มีจุดให้บริการกว่า 15,000 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีศูนย์คัดแยกพัสดุขนาดใหญ่ 9 แห่ง ศูนย์กระจายพัสดุกว่า 1,200 แห่ง และรถจัดส่งพัสดุภายใต้การบริหารของ KEX กว่า 25,000 คัน

Kerry Express เริ่มให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยปี 2549 โดยเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนที่บุกเบิกธุรกิจดังกล่าวเป็นรายแรกในไทย และปัจจุบันมี VGI เป็นพาร์ทเนอร์เข้าร่วมทุนและถือหุ้นเป็นอันดับ 2


ณ งวด 9 เดือน 2563 มีสัดส่วนรายได้จากการจัดส่งพัสดุแบบบุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) ราว 54% การจัดส่งพัสดุแบบธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล (B2C) ราว 44% และการจัดส่งพัสดุแบบธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) ประมาณ 2%

และยังมีรายได้จากการโฆษณา โดย Kerry Express นับเป็นผู้ให้บริการการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Payment-on-Delivery) รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในประเทศไทยในแง่ของมูลค่าธุรกรรม


@ จุดแกร่ง KEX

ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับ Kerry Express เกิดจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการด้านการจัดส่งพัสดุที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าและยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พร้อมทั้งมุ่งให้บริการที่มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพของสังคมส่วนรวม ให้ความใส่ใจพนักงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผู้ลงทุนของ KEX


แน่นอนความหอมหวนของอีคอมเมิร์ซ ทำให้มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดนี้พอสมควร ทว่า Kerry Express ก็ยังนับเป็นเบอร์ 1 ในการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในไทย โดยจำนวนจัดส่งพัสดุ สูงกว่าผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนอันดับ 2-3 ราว 3.9 เท่า และ 11.0 เท่า ตามลำดับ โดยมีจุดเด่นในด้านของจุดบริการจำนวนมาก และยังมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการจัดส่งพัสดุตรงตามเวลาของ KEX อยู่ในระดับสูง คิดเป็น 99% และมีอัตราส่งคืนพัสดุต่ำกว่า 1.5% และอัตราพัสดุชำรุดเสียหายต่ำ

ความสามารถการจัดส่งพัสดุด่วนจำนวนมาก เกิดจากการวางโมเดลกระจายพัสดุจากศูนย์กลางแบบ Hub-and-Spoke และ Flexible Asset Management มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์ “เคอรี่เอ็กซ์เพรสทั่วทุกที่” (“Kerry Express Everywhere”)


โดย KEX ยังมีรูปแบบธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ KEXสามารถให้บริการในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น บริการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและบางพื้นที่ในต่างจังหวัด

ขณะเดียวกัน KEX ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่โดดเด่น ส่งผลให้มีการเติบโตด้านปริมาณและส่งเสริมแบรนด์ของ KEXช่วยให้ KEX ขยายเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมยิ่งขึ้น ทำให้แบรนด์ของ KEXเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน และใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ


อีกจุดเด่นสำคัญ นั่นคือ ผู้บริหารมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและมีประสบการณ์สูง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่แต่ละพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้น ๆ มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและผลของงาน สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คณะผู้บริหารระดับอาวุโสและบุคลากรส่วนใหญ่กว่า 99.9% เป็นคนไทยที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ จึงเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างลึกซึ้ง

@ เป้าหมายใหญ่ 2566

Kerry Express ยังมีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ ปี 2560 ที่ 6,626.41 ล้านบาท กำไรสุทธิ 730 ล้านบาท มาสู่ปี 2561 รายได้จากการขายและบริการ 13,565.35 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,185.10 ล้านบาท และ ปี 2562 รายได้จากการขายและบริการ 19,781.93 ล้านบาท กำไร 1,328 ล้านบาท ขณะที่ 9 เดือนแรกปี 2563 KEX มีรายได้ 14,688.92 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิถึง 1,030.07 ล้านบาท 

โดยกำลังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่การเติบโตด้วยการนำเงินที่ได้จาก IPO ราว 8,400 ล้านบาท มาต่อยอด


โดยเงินจำนวนดังกลาวจะถูกนำมาใช้ขยายเครือข่ายจัดส่งพัสดุด่วน อาทิ การเพิ่มจำนวนศูนย์คัดแยกพัสดุ จุดให้บริการ ศูนย์กระจายพัสดุแห่งใหม่ ฯลฯ รวมถึงการลงทุนระบบการขนส่งและการพัฒนาด้านไอทีระหว่างปี 2564 - 2566 ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการในการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดย KEX คาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการคัดแยกพัสดุเป็นประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อวัน ภายในปี 2566 จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.9 ล้านชิ้นต่อวัน และเพิ่มจำนวนร้านรับส่งพัสดุและศูนย์กระจายพัสดุอีก 30 - 50% ภายในปี 2566


รายงานพิเศษ โดยเฉลิมชัย  ศิรินันทวิทยา


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X