> CSR คุณค่าเพื่อสังคม >

18 มิถุนายน 2021

ศุภาลัย สานต่อภารกิจ ส่งกำลังใจ พร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานก้าวสู่ปีที่ 33ที่ผ่านมาดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” บริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของStakeholder ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้สานต่อภารกิจ ส่งกำลังใจ และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนให้สามารถฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่สังคมไทยจะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ โดยประชาชนทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของบุคคล รวมทั้งสังคมโดยรวม

บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 โรงพยาบาลลาดพร้าว และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดสถานที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 เป็นหนึ่งในสถานที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 11 รวมถึงพนักงาน ศุภาลัย ตลอดจนบริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน

อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานซึ่งมีสถานที่ตั้งในเขตพื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 11มีความพร้อมด้านสถานที่ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมให้บริการ อีกทั้งมีมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในอาคาร และผู้มาติดต่ออย่างสูงสุด ที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวด ทั้งการกำหนดมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ติดตั้งเจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการในอาคาร ทุกคนได้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นใจในการใช้บริการพื้นที่ของอาคารในศักยภาพมาตรการ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับสูง

นอกจากนี้พนักงานศุภาลัยประจำโครงการทั้งแนวราบและคอนโดฯ ในส่วนฝ่ายขาย ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์และฝ่ายก่อสร้าง ล้วนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วเช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ลูกค้าที่มารับบริการในทุกโครงการของศุภาลัย เน้นย้ำการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

• สนับสนุนโครงการ “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” นวัตกรรมล่าสุด และเป็นคันแรกในประเทศไทยที่สามารถตรวจผลได้ครั้งละ 3 เคส ออกแบบโดยศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT FOR COVID-19 ศูนย์วิจัยและออกแบบ งานสร้างสรรค์ (Research and Creative Design Center: RCDC) สจล. ร่วมกับ หมอแล็บแพนด้า ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการมูลค่า 100,000 บาท· จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม ถุงน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในแคมเปญ “ALL FOR HEROES”  ส่งมอบแก่โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิดจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาล

A couple of men standing next to a table with signs on it

Description automatically generated with low confidenceA picture containing timeline

Description automatically generatedA picture containing text, floor, standing

Description automatically generatedราชวิถี, วชิรพยาบาล, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลตำรวจ· บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในงานบริการฉีดวัคซีน และมอบ น้ำดื่มสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยฝ่ายขาย และฝ่ายก่อสร้างโครงการภูมิภาค 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบ โดยมี นพ. เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความยากลำบาก และความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าการส่งต่อส่งกำลังใจ และความช่วยเหลือให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นสิ่งสำคัญ และขอให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X