> รู้ทันการลงทุน >

25 มกราคม 2023 เวลา 06:20 น.

วิเคราะห์งบการเงินหุ้นธนาคาร ต่างจากงบการเงินหุ้นอื่นอย่างไร

#ทันหุ้น - หุ้นธนาคารถือเป็นหุ้นที่มี Market Cap. ขนาดใหญ่ ยังมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงในระดับสูงและสร้างผลตอบแทนได้ต่อเนื่อง และเนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นที่มี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง ส่งผลให้เมื่อมีปัจจัยที่มากระทบหุ้นกลุ่มธนาคาร ผลกระทบมักส่งต่อไปยังหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย


ลักษณะและการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคาร

1. หุ้นกลุ่มธนาคารถือว่าเป็นหุ้นวัฏจักร โดยจะเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ

2. เป็นหุ้นที่มีสถานะการเงินที่ดีและมั่นคงเพราะลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบ Conservative

3. มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

4. มีสภาพคล่องสูง เพราะทั้งผู้เล่นรายใหม่และรายเก่าต่างก็มักรู้จักหุ้นกลุ่มนี้


ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคาร และหุ้นกลุ่มอื่น ๆ

โดยปกติการทำธุรกิจก็มักจะได้กำไรมาจากการขายสินค้า หรือบริการ แต่สำหรับกลุ่มธนาคาร จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือของธนาคารอื่น ๆ โดยเราสามารถวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารได้ดังนี้

นอกจากการดูงบการเงินทั่วไปแล้ว สำหรับกลุ่มธนาคาร นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบเป็นพิเศษ


1. อัตราเติบโตของสินเชื่อเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อถือเป็นรายได้หลักของธนาคาร หากธนาคารมีอัตราเติบโตของสินเชื่อ จะแสดงถึงรายได้ที่เติบโตขึ้นของธนาคาร


2. ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากหากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้ธนาคารได้รับกำไรสูงขึ้น


3. รายได้จากค่าธรรมเนียม ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์อื่น เช่นกองทุน หรือประกันชีวิต


4. หนี้เสียหรือ NPL(non-performing loans) จะสะท้อนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และความมั่นคงของธนาคาร และจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน TFRS9 การจัดชั้นหนี้ตาม TFRS9 จะแบ่งเป็น 3 ระดับ


Stage 1 กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่เปลี่ยนแปลงจากวันแรกของการให้สินเชื่อ คือ ลูกหนี้ที่ไม่ได้ผิดชำระหนี้

Stage 2 กลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย คือ ลูกหนี้ค้างชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นเกินกว่า 30 วัน

Stage 3 กลุ่มหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing; NPL) คือ สินเชื่อที่ผิดชำระหนี้เกิน 3 เดือนติดต่อกัน ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย/ สาบสูญ เลิกกิจการ (ที่มา :www.bot.or.th)


5. เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหากนักลงทุนมองหาความมั่นคงของธนาคารก็ควรพิจารณา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หากเงินกองทุนสูง บริษัทจะมีความมั่นคงสูงด้วย อย่างไรก็ตามหากมีการตั้งเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงมากจนเกินไปอาจส่งผลให้กำไรที่จะได้รับมีค่าลดลง


6. อัตราส่วน P/BV โดยทั่วไปการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธนาคารนั้นจะใช้ P/BV (price per book value) เข้ามาช่วยประเมินความถูกแพงของหุ้น แทนที่จะเป็น P/E ratio เพราะกำไรของหุ้นกลุ่มธนาคารมีความผันผวนสูง จึงนิยมใช้ P/BV ในการประเมินราคาแทนรู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

[email protected] คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X