> Digital Coin >

20 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 12:50 น.

บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งพัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล

#BITKUB #ทันหุ้น - บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี  ผู้สร้างและดำเนินการ “บิทคับเชน”  เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย ที่มียอดธุรกรรมกว่า 300  ล้านธุรกรรมบนเครือข่าย (อ้างอิงจาก BKC Scan ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566) และผู้ให้บริการ  Blockchain Total Solution ชั้นนำ ร่วมกับ  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Digital  Analytics And Intelligence Center: ศูนย์ K-DAI) คณะวิทยาศาสตร์ สจล.  มุ่งพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสายเทคโนโลยียุคดิจิทัลเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจ  และมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัล  นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับการดำเนินงานทั้งภาครัฐ  เอกชน และการศึกษาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์ของศูนย์  K-DAI  ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาการข้อมูล  เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิทัล  การร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน  รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย  และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในด้านการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล


อีกทั้งยังร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาและการสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาโปรเจกต์ต่าง ๆ บนบิทคับเชนในอนาคต อาทิ  การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกิจกรรม Hackathon และกิจกรรมอื่น ๆ ของสถาบัน  ทั้งนี้  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล  จะได้รับใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ Non-Fungible Token (NFT) อีกด้วย  เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับแวดวงการศึกษาไทยและสามารถสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ให้กับเยาวชนไทย“ผมเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้  จะสามารถผลักดันและส่งเสริมการศึกษาไทยในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับมือกับสถาบันที่มีคุณภาพอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยเฉพาะศูนย์ K-DAI  ที่เป็นศูนย์สร้างองค์ความรู้และสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาการข้อมูล  เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ การร่วมมือในครั้งนี้  จะเป็นอีกหนึ่งการใช้งานจริง (Use Case) ในรูปแบบของการศึกษา  ที่จะมายกระดับและเสริมระบบนิเวศบนบิทคับเชนให้แกร่งไปอีกขั้น  รวมทั้งการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต”  นายภาสกร ปานนอก CEO บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าว


“การร่วมมือกันระหว่าง บิทคับเชนกับคณะวิทยาศาสตร์  สจล. โดยศูนย์ K-DAI  นอกจากจะช่วยสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์แล้ว  ทางคณะวิทยาศาสตร์ สจล.  และบิทคับเชนยังสามารถร่วมมือกันทำวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และยังสามารถนำ Use Case หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ  มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงภายในคณะวิทยาศาสตร์ สจล.  อันจะเป็นการสร้างระบบนิเวศของการศึกษาอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างจับต้องได้กันทุกฝ่าย นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์  สจล. และบิทคับเชนยังจะมีความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร Short Course เพื่อการ  Upskill หรือ Reskill ในการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจต่อไปอีกด้วย” รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว


“ความร่วมมือระหว่างศูนย์ K-DAI  คณะวิทยาศาสตร์ สจล. จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางศูนย์  K-DAI มีหลักสูตรปริญญาโท Data Science and Analytics  และกำลังจะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ Digital Technology and  Integrated Innovation เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องบล็อกเชนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงจากบิทคับเชน  ผ่านรูปแบบของทั้งการเรียนการสอนในหลักสูตร สหกิจศึกษา หรือโครงการต่อเนื่องอื่น  ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon หรือโปรเจกต์พิเศษต่าง ๆ  ที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัลให้กับตลาดแรงงานของประเทศไทยและของโลกได้อย่างดี”  ดร.อัคเดช อุดมชัยพร  หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ ศูนย์  K-DAI กล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Bitkub Chain ได้ที่

Website: https://www.bitkubchain.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitkubchainofficial

Medium: https://medium.com/bitkubchain
Twitter: https://twitter.com/bitkubchain

Discord:

https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram: https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

และ  K-DAI ได้ที่

Website: https://kdaicenter.science.kmitl.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/KDAICenter/

Twitter: https://twitter.com/kdaicenter

#BitkubChain #KDAI #MOUSigning #Blockchain #BlockchainTechnology

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X