> SET > BCPG

21 กรกฎาคม 2023 เวลา 13:57 น.

BCPG เผย Q2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวหยุดผลิต เริ่มรับรู้กำไรโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ

#BCPG #ทันหุ้น –  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ได้มีแนวทางในการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของธุรกิจประจำไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 3 หลังจากสิ้นไตรมาสนั้นๆ สำหรับไตรมาส 2/2566 มีข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ดังนี้

ภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 2/2566 ลดลงจากไตรมาส 2/2565 โดยมีสาเหตุจากการหยุดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ สปป. ลาว เพื่อเตรียมขายไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity - EVN) รวมถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย


เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2566 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ สปป. ลาว ได้เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามสัญญาซื้อขายไฟกับ EVN ในเดือนมิถุนายน 2566 ประกอบกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รายละเอียดของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้


ประเทศไทย

สำหรับไตรมาส 2/2566 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยลดลงจากไตรมาส 2/2565 จากประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลที่ลดลงบางส่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนแผงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากกำลังลมที่เพิ่มขึ้น


เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2566 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเดิม ในขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยลดลงจากกำลังลมที่พัดผ่านโครงการลดลง


ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับไตรมาส 2/2566 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2565 เนื่องจากมีการหยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) เพิ่มขึ้น


เมื่อเปรียบเทียบกับตรมาส 1/2566 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล (Seasonal Factor)


ประเทศ สปป. ลาว

สำหรับไตรมาส 2/2566 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ สปป. ลาว ลดลงจากไตรมาส 2/2565 จากการหยุดการผลิตไฟฟ้าเพื่อเตรียมขายไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity - EVN) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามสัญญาซื้อขายไฟกับ EVN และครบตามกำลังการผลิตเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ สปป. ลาว เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2566


ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม : ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในไตรมาส 2/2566 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 โครงการ ได้แก่ Carroll County Energy และ South Field Energy เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 243 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X