> กองทุน >

15 กันยายน 2023 เวลา 15:41 น.

KTAM ปันผล-จ่ายลดทุน กองอสังหา-โครงสร้างพื้นฐาน รับทรัพย์ถ้วนหน้า 19 ก.ย.นี้

#KTAM #ทันหุ้น KTAM ประกาศจ่ายปันผลและจ่ายลดทุนกองทุนรวมอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน Q2 ปี 2566 พร้อมกัน 19 ก.ย.นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 กองทุน และจ่ายเงินลดทุนจำนวน 2 กองทุน โดยกำหนดจ่ายให้นักลงทุนพร้อมกันในวันที่ 19 กันยายน 2566 นี้ ประกอบด้วย


สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เม.ย. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 และจ่ายจากกำไรสะสม ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 30 ในอัตรา 0.0531 บาทต่อหน่วย พร้อมทั้งจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.1500 บาทต่อหน่วย


กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (บางส่วน) ในโครงการตลาดไท มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร โดยการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 51 ในอัตรา 0.4410 บาทต่อหน่วย 


และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี(KBSPIF) ลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ในอัตราร้อยละ 62 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลาประมาณ 20 ปี กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12ในอัตรา 0.2310 บาทต่อหน่วย


สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เม.ย. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ที่ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2 โครงการ ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 19 ในอัตรา 0.1009 บาทต่อหน่วย


และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวน์เวอร์โกรท(CPTGF) ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน และอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า รวมถึงส่วนควบที่ดิน อาคาร และงานระบบที่จำเป็น ระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่า ใน 3 ทำเล ได้แก่ อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคารซีพีทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) กำหนดจ่ายลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 14 ในอัตรา 0.1735 บาทต่อหน่วย

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X