> SET > BCPG

16 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:23 น.

BCPG ทุ่มงบไม่เกิน 477.04 ลบ.ซื้อโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 12.95 MWจาก GTV

#BCPG #ทันหุ้น-บริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน) หรือ BCPG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์(MW) มูลค่ารวมไม่เกิน 477.07 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นในสัดสวน 100% ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว โดยซื้อหุ้นจาก

บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) หรือ GTV 


โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ย. บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ GTV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ GTV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกันว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ในวงเงิน 477.07 ล้าบาท ให้กับบริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน)  


โดยได้อนุมัติให้บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด หรือ PSP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ BSE จำนวนทั้งสิ้น 629,997 หุ้นหรือ 100% ของหุ้นทั้งหมดของ BSE ให้กับผู้ขายในราคาทั้งสิ้น 148.50 ล้านบาท


อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ PSP จำนวนทั้งสิ้น 353,998 หุ้นหรือ 100% ของหุึ้นทั้งหมดของ PSP และหนี้สินของ PSP ที่มีกับบริษัทและดอกเบี้ยจนถึงวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ซื้อในราคาทั้งสิ้น 119.73 ล้านบาท 


และอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ใบอนุญาต สัญญา สิทธิต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อําเภอกระแสสินธุ์จํากัด ให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะตั้งขึ้นมาใหม่และโอนขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ให้กับผู้ซื้อ ในราคาทั้งสิ้น 208.84 ล้านบาท


ทั้งนี้ BSE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด มีกำลังการผลิต 5 เมกกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะเวลาขายไฟฟ้า 25 ปี โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย 


ส่วน PSP ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จํากัดตั้งอยู่ที่อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  กำลังการผลิต 1.75 เมกกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาขายไฟฟ้า 25 ปี โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FiT)ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย และ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จํากัด ตั้งอยู่ที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังการผลิต 1.20 เมกกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาขายไฟฟ้า 25 ปี โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า(FiT) ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย


บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายโครงการไปสำรองเพื่อการลงทุนในโครงการในอนาคตซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีความสนใจในการลงทุนในโครงการ Critical Minerals and metals เพื่อการปฏิวัติการผลิตพลังงานสะอาด การลงทุนสำหรับโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain), การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า, distributed energy solution, blockchain และ carbon credit รวมถึงการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท เช่น การชำระหนี้ 


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoo


จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X