> Digital Coin >

21 มีนาคม 2024 เวลา 16:15 น.

Merkle เปิดตัวกลยุทธ์ Trigger M-T3 เป้าผลตอบแทน 20%

#คริปโต #ทันหุ้น - Merkle Capital เปิดตัวกลยุทธ์ต่อเนื่อง Trigger M-T3 ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป้าหมายผลตอบแทน 20% และโยกไปลงทุนต่อใน M-STA อัตโนมัติ


Merkle Capital เตรียมเปิดกลยุทธ์ Trigger 3 (“M-T3”) เป้าหมายผลตอบแทน 20%และจะโอนย้ายไปลงทุนต่อในกลยุทธ์ Stablecoin Hold ("M-STA") อัตโนมัติ ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เท่านั้น เปิดให้ลงทุน 20-26 มีนาคม 2567 Lock-up Period 4 เดือน ครบกำหนดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567


กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger 3 (M-T3) วางแผนการลงทุนอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีมูลค่าของตลาด (Market Cap.) มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีเป้าหมายเลิกกลยุทธ์เมื่อมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จากมูลค่าการลงทุนตั้งต้น


ทั้งนี้ ภายใน 4เดือนแรก ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้ (Lock-up Period) เว้นแต่การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนต่อในกลยุทธ์ Stablecoin Hold (M-STA) โดยอัตโนมัติ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่เลิกกลยุทธ์ (T+1) ผู้ลงทุนจึงสามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการลงทุนจาก M-STA ไปยังกลยุทธ์อื่นได้ โดยกลยุทธ์ M-T3เปิดให้ลงทุนระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2567 และครบกำหนดวันที่ 26 กรกฎาคม 2567


สำหรับการลงทุนกลยุทธ์ M-T3บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในการช่วยวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยใช้ข้อมูลจากมูลค่าของตลาด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567สำหรับอ้างอิงในช่วงเริ่มต้นบริหารกลยุทธ์ และใช้ข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนล่าสุดในการบริหารและปรับพอร์ตกลยุทธ์ของเดือนถัดไป


ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ดุลพินิจในการเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลตามสภาพตลาดและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลชนิด meme coin และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตาม Investment framework ของบริษัทโดยมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเฉลี่ยรอบปีไม่ตํ่ากว่า 80%ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกลยุทธ์ โดยบริษัทอาจพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิทัลในกลยุทธ์ตามดุลยพินิจและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ


กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และเข้าใจว่าเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2567 จนถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 อีกทั้ง ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้


สามารถศึกษาและอ่านรายละเอียดกลยุทธ์ Trigger 3 (M-T3) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://merkle.capital/  หรือติดต่อ Line : @Merkle.capital Facebook : Merkle Capital Youtube : Cryptomind Group Tel : 021148314

ที่ทำการ : บริษัทเมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 16ห้องเลขที่ 1608 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (เวลา 9.00 - 17.00 น.)


**คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต หรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล ตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


เกี่ยวกับ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด

บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การดูแลกำกับจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทโปรดดูได้ทางเว็บไซต์ https://merkle.capital/
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X