> SET > STARK

11 เมษายน 2024 เวลา 16:59 น.

ยืดเวลาอายัดทรัพย์ STARK 7 ราย จนกว่าศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

#STARK #ทันหุ้น - พนักงานอัยการฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK จำนวน 7 ราย ส่งผลให้คำสั่งอายัดทรัพย์สินยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งว่า ตามที่พนักงานอัยการฟ้องผู้ถูกกล่าวโทษกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ที่ถูกอายัดทรัพย์สินจำนวน 7 รายต่อศาลอาญา* ได้แก่ (1) บริษัท STARK (2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (3) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ (4) นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม (5) บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (6) บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด และ (7) บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งผลให้ระยะเวลาในการอายัดทรัพย์สินของบุคคลทั้ง 7 รายดังกล่าว** ถูกขยายออกไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ สำหรับการอายัดทรัพย์สินเป็นมาตรการการป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดทำการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด”

________________________


หมายเหตุ :

* คดีหมายเลขดำที่ อ.90/2567 คดีหมายเลขดำที่ อ.433/2567 และคดีหมายเลขดำที่ อ.441/2567

** ข่าวที่เกี่ยวข้อง ;

1. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว” วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10025

2. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 262/2566 เรื่อง “ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK รวม 9 ราย” วันที่ 27 ธันวาคม 2566 (ซึ่งขยายออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2567) https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10383

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X