> SET > TSE

18 เมษายน 2024 เวลา 11:05 น.

TSE ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 1.17 พันลบ. สร้างความเชื่อมั่น

#TSE #ทันหุ้น-TSE  ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด 1.175 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 5.10% ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจริง 27 ต.ค.67 ผู้บริหารระบุ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ รักษาผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ลดต้นทุน และเพิ่มสภาพคล่องสนับสนุนการเติบโตในอนาคต 

 

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 (TSE24OA) บางส่วน มูลค่า 1,175,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2567 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย  ทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง


ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงขอไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบไถ่ถอน 1,175,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 0.02 (หน่วยละ 1 บาท) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ในวันที่ 17 เมษายน 2567 และจะชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ของหุ้นกู้ TSE24OA ในอัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี 


สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวที่จะมีการไถ่ถอนในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ที่ออกในครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน  ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP II&HNW) ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565 มูลค่ารวม 2,350 ล้านบาท 


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1


จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X