> SET > TRUE

22 พฤศจิกายน 2021

TRUE-DTAC แจ้งตลท. ศึกษาตั้งบ.ใหม่, บริษัทร่วมทุนเตรียมทำเทนเดอร์ฯ

กลุ่มทรู ต้อนรับ คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พาชมนวัตกรรมล้ำสมัย


TRUE ผนึก CMI นำบริการ iConnect Pro Clearing ยกระดับธุรกิจโรมมิ่ง


ทันหุ้น-บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TRUE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทำการศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัท และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมินิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ DTAC ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 


และอนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกความตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพัน (Non-Binding Memorandum of Understanding) (MOU) กับ DTAC เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการวมธุรกิจระหว่างบริษัท และ DTAC เข้าด้วยกันด้วยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) รวมถึงกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนของการควบบริษัทซึ่งรวมถึง บริษัทและ DTAC ทำการตรวจอสบกิจการ (Due Diligence) ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเสร็จเป็นที่น่าพอใจ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ DTAC ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการควบบริษัท และบริษัท และ DTAC สามารถดำเนินการให้เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วนตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ DTAC 


นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น สำหรับการจัดสรรในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท(บริษัทใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท และผู้ถือหุ้น DTAC ในอัตราส่วน


1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่ 


1หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ 


อัตราการจัดสรรหุ้นข้างต้นกำหนดขึ้นจากสมมติฐานว่า ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1.38 แสนหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท


**บ.ร่วมทุนเตรียมทำเทนเดอร์ 


คณะกรรมการบริษัทรับทราบจากบริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด (“Citrine Global”หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”)ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE และ Telenor Asia ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ DTAC ว่า Citrine Global มีความ

ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเข้าทำคำเสนอซื้อร่วมกัน 


การทำคำเสนอซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่สามารถขายหุ้นของตนในการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจได้ 


ด้าน DTAC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ทำการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัท และ TRUE 


และรับทราบจาก Telenor Asia Pte Ltd (“Telenor Asia”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถึงความประสงค์ของ Telenor Asiaในการสนับสนุนการที่บริษัท พิจารณาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบจากบริษัท ซิทริน โกลบอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 47.76 บาท 


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X