> SET > JTS

19 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 18:47 น.

JTS ปี 66 กำไร 5.71 ลบ. งดจ่ายปันผล

#JTS #ทันหุ้น - บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2566 มีกำไรสุทธิ 5.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.008 บาท เพิ่มขึ้น 105% เมื่อเทียบกับงวดปี 2565 มีขาดทุนสุทธิ 105.65 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท  คณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2566

บริษัทชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 6.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.37 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้น 11 1.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.40


รายได้รวม

รายได้รวม ปี 2566 จำนวน 2,369.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 เมื่อเทียบ

กับปี 2565 โดยมีรายได้หลักจากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มขึ้น 194.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.52 สาเหตุจากการให้บริการวงจรเช่าในประเทศ และค่าบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น


รายได้จากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ลดลง 93.48 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 43.45 สาเหตุจากรายได้การขายอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรายได้จาก

การให้บริการโครงข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสัญญาณแบบไร้สาย แบบครบวงจรลดลง


รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ลดลง 14.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 สาเหตุจากใน

ไตรมาสที่ 1 มีการระงับการเดินเครื่องขุดบิทคอยนั โดยในปี 2566 มีเหรียญบิทคอยน์รวมทั้งสิ้น

245.88630025 เหรียญ


ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย


ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปี 2566 จำนวน

2,216.30 ล้านบาท ลดลง 140.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยส่วนใหญ่มี

สาเหตุจากต้นทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 40.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนเหมืองขุดบิทคอยน์ ลดลง 139.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.03 สาเหตุหลักเกิดจากการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ลดลงจากปี

ก่อน


ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 51.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.67 สาเหตุหลักเกิดจาก

การจ่ายโบนัสและการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปลายปี 2566 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างดังกล่าว ทั้งนี้จะส่งผลให้ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายพนักงานปรับลดลง

ประมาณ 3.21 ล้านบาทต่อเดือน หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับก่อนการปรับโครงสร้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(EBITDA) ประจำปี 2566 จำนวน 654.1 ล้านบาท ลดลง 47.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.78 เมื่อเทียบ

กับปี 2565 ในขณะที่กำไรสุทธิก่อนการตั้งด้อยค่าเครื่องขุดบิทคอยน์ ปี 2566 อยู่ที่ 209.9 ล้านบาท ลดลง

46.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 6.1 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 111.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.8
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X