> SET > JTS

19 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 19:00 น.

บอร์ด JTS ไฟเขียวเข้าลงทุนในธุรกิจ Generative AI ทุ่มเงิน 1 พันลบ.-กู้จาก JAS 400 ลบ.

#JTS #ทันหุ้น-บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ JTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจ Generative AI ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ โดยจะเข้าทำสัญญากับบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น หรือ KT เพื่อออกแบบพัฒนา Model และสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI วงเงินประมาณ 1 พันล้านบาท คาดว่าการทำรายการจะเสร็จภายในไตรมาส 1/67 


ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจ Generative AI ซึ่งต้องพัฒนา Model เพื่อการเรียนรู้ Large Language Model ภาษาไทย เพื่อใช้สําหรับนํามาพัฒนาต่อยอดเป็นบริการลักษณะเฉพาะให้แก่ลูกค้าทั้งระดับ B2G, B2B และ B2C โดยร่วมมือกับ KT ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้และมีความเชี่ยวชาญด้าน Internet Data Center และระบบปฏิบัติการด้าน AI ซึ่งได้เปิดตัว Generative AI ภาษาเกาหลี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในประเทศเกาหลี ไปเมื่อปี2566 


บริษัทฯ วางแผนเปิดตัวบริการในประเทศไทยเป็นแห่งแรกในปลายปี 2567 และมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการไปยังประเทศต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะทําสัญญา คือ ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์โมเดลรวมทั้งระบบปฏิบัติการที่เกิดจากการพัฒนาออกแบบระบบ และฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกราฟิก(GPU) 


ส่วนผลประโยชน์ที่จะคาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญการเชื่อมต่อโครงข่าย ในประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี AI โดยสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI เพื่อให้บริการที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐาน, บริการด้านโมเดล, บริการด้านแพลตฟอร์ม ตลอดจนการให้บริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งระดับ B2G, B2B และ B2C และมีแผนการผสานเทคโนโลยี AI เข้าไว้ในกระบวนการทํางานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีภายในองค์กรซึ่งจะได้รับประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีAI วิเคราะห์ข้อมูล สร้างระบบเพื่อช่วยบริหารจัดการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถสร้างรากฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อไป


คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2567 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้าน Generative AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยที่สุดในปัจจุบัน การที่บริษัทฯ เริ่มลงทุนธุรกิจดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการการเติบโตตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเติบโตอย่างยั่งยืน


**กู้เงินจาก JAS 400 ลบ. 


คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหือทางการเงินจากบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือ JAS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ Generative AI ภายในวงเงินไม่เกิน 400.0 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 12.0 ล้านบาท มีระยะเวลาการกู้ 12 เดือน คาดว่าจะกู้เงินดังกล่าวภายในไตรมาส 1/67 


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X