> SET > JKN

28 มีนาคม 2024 เวลา 09:27 น.

JKN เผยปี 66 พลิกขาดทุน 2.13 พันลบ. รายได้ลดลง 6.52% ,งดจ่ายปันผล

#JKN #ทันหุ้น-บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,128.12 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 608.43 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 2,157.48 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2,740.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 469.87% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจากการพิจารณาข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์แต่ละประเภทกับมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระภายนอกด้วย 


ทั้งนี้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวน 841.97 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเครื่องหมายการค้าและค่าความนิยมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวนเงิน 271.52 ล้านบาท และการตั้งสำรองด้อยค่าในสินทรัพย์อื่นรวมเป็นจำนวนเงิน 31.48 ล้านบาท


ส่วนรายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 2,495.42 ล้านบาท ลดลง 174.15 ล้านบาท หรือลดลง 6.52% สาเหตุที่รายได้ลดลง เนื่องจาก (1) รายได้ค่าสิทธิ์จากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ ลดลงเท่ากับ 13.82% , (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.62%,  (3) รายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลงเท่ากับ 41.06% 


(4) รายได้จากการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ขององค์กรนางงามจักรวาลเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3,206.06% จากการที่เป็นปีแรกที่มีการจัดประกวดนางงามจักรวาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัท และ (5) รายได้อื่นลดลงเท่ากับ 92.45% เนื่องจากในปี 2565 มีการรับรู้กำไรจากการซื้อกิจการในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 441.10 ล้านบาท


คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัจิให้เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X