> SET > JKN

23 เมษายน 2024 เวลา 13:25 น.

ศาลสั่ง JKN ฟื้นฟูกิจการ ให้ฝั่งเจ้าหนี้ เลือกผู้ทำแผน

#JKN #ทันหุ้น – ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว


JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. ล้มละลาย") โดยเสนอให้บริษัทเป็นผู้ทำแผน ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณา โดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนพยานของผู้ร้องขอ และไต่สวนพยานของผู้คัดค้านแล้ว คดีเสร็จการไต่สวน และกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567 นั้น


บริษัทแจ้งว่า ในวันนี้ (23 เมษายน 2567) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ลูกหนี้) ตามมาตรา 90/10 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย และกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน


ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการเพื่อตั้งผู้ทำแผน กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้บริหารชั่วคราว และให้มีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/20 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมให้ตกเป็นพับ


โดยผลของคำสั่งของศาลล้มละลายกลางดังกล่าว เป็นผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของผู้บริหารของบริษัท (ลูกหนี้) สิ้นสุดลง ตามมาตรา 90/20 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ลูกหนี้) ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวจนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผน


ทั้งนี้ ตามมาตรา 90/21 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย บริษัทจึงไม่ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการนี้ บริษัทแจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X